Άσπα Ξύδη

Λογοτέχνης

1923 - 2011

Αναφορές

Τύπος

Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
Άσπα Ξύδη (1923-2011)
Εμπρός Ναυπάκτου
Αφιέρωμα στην αρχόντισσα της Σίμου

Ήχος

Απαγγελία ποιημάτων
Απαγγελία ποιημάτων